Leuk Nederland

Het doel van Stichting Leuk Nederland is de communicatie in Nederland te bevorderen, met name op lokaal niveau en gebruikmakend van moderne middelen. De stichting heeft geen winstdoel en zal bij een positieve inkomstenstroom een groot deel daarvan gebruiken om haar doel te bewerkstelligen.

School & Wijk

De stichting is tussen 2014-2018 exploitant geweest van het bijzonder beschermde groepensysteem School & Wijk. Inzet van dit communicatiesysteem voor de basisschool betekende communicatie tussen ouders onderling, ouders met onderwijzend personeel en visa versa. Zowel in groepsverband of individueel.
Via iDeal kon de ouderbijdrage worden geïnd. Een gezamenlijke agenda was handig voor schooloverstijgende activiteiten.
Aangezien er na vier jaar onvoldoende markt voor dit systeem bleek te zijn, heeft de stichting besloten niet langer deze vorm te gebruiken om haar doelen te bereiken. In september 2018 is besloten de stichting achter de Club van Jansen te plaatsen.

Community

De Club van Jansen is een besloten gemeenschap.
In basis is het een club waar het lid als individu de mogelijkheid krijgt om toe te werken naar een veilig en spamvrij internet.
Daarnaast praten we niet voor niets over een club. Om het doel van de stichting te ondersteunen zal er op termijn een community-vorm aan de club worden gehangen. Het wordt dan als lid mogelijk te communiceren met andere leden. Natuurlijk enkel als jij dat zelf wilt en volkomen beschermd. Je zult zien dat daar nog een hoop plezier en voordeel uit te halen valt. Maar dat later.
Eerst maar eens lid worden!